Info o systému

OZák je systém, který vyplňuje funkční mezeru v segmentu dohledových kamerových systémů. Díky této online aplikaci je možné provozovat za podstatně nižších nákladů a relativně snadněji kamerový dohledový systém právě s IP kamerami.

Co znamená IP kamera? To je kamera, obsahující kompletní počítač, s možností připojení kamery do internetu a odesílání nasnímaných obrazových snímků na záznamový datový server buď v lokální nebo skrze síť internet.

Pokud využijete službu ozak.cz pro zpracování obrazového záznamu vaší ip kamery tak poté jsou data z ip kamery (fotografie nebo i videa) tříděna do sekvencí podle data a času a dále jsou uchovávána po dostatečnou dobu pro jejich následné zobrazení uživateli v přehledné administraci dostupné skrze běžný internetový prohlížeč internetových stránek jako např.: Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, apod.

Vytvořené obrazové sekvence lze prohlížet i uložit do vašeho počítače pro Vaši zálohu a případnou další kontrolu.

Snímky jsou uchovávány podle zvoleného tarifu dané kamery po určitý počet dnů. Např. u tarifu D7 je tato doba 7 dnů a poté vždy po uplynutí této doby, je na začátku nového dne (8.den a každý další den), nejstarší den odstraněn (trvale vymazán!). Historie je u tohoto tedy dostupná pouze 7 dnů nazpět. Samozřejmě data jednotlivých pro vás důležitých dnů lze průběžně ukládat na vaše úložiště nebo si zakoupit tarif s vyšším počtem dnů pro zálohy.

Systém je připraven pro „nouzové“ přihlášení a prohlížení obrázkových sekvencí i na moderních mobilních telefonních přístrojích obsahující webový prohlížeč(např. Opera mobile). Nouzově proto, že jsou zatím datové rychlosti technologií (LTE, 3G, hsdpa, edge, gprs, atd.) připojení přes mobilní telefony na většině území České Republiky značně pomalé a závislé na oblasti a podporované rádiové technologii vašeho mobilu a operátora o aplikaci FUP pro data ani nemluvě.

Některé IP kamery lze připojit i do stávajících automatických zabezpečovacích alarm systémů. Často lze přímo k těmto kamerám připojit např. nezávislé čidlo pohybu nebo kouře a jiné s následným výstupem na sirénu, relé nebo spínací kontakt, který aktivuje další složky vašeho bezpečnostního systému ve střeženém objektu a umožní následně předejít škodám a nebo může pomoci určit díky obrazovému záznamu možnou příčinu dané události.

V našem systému máte ucelený sofistikovaný a reálný přehled o všech vašich připojených ip kamerách a jejich historii zaznamenaných událostí, seřazené v časové ose dle konkrétního tarifu pro konkrétní ip kameru (ano tarify se mohou podle důležitosti kamer lišit).

POUZE pokud má vaše IP kamera přidělenou veřejnou IP adresu nebo přidělený port na vašem routeru lokální datové sítě, který má přidělenu veřejnou ip adresu od vašeho poskytovatele internetu, se můžete skrze takovou kameru podívat na reálnou situaci před jejím objektivem v tzv. LIVE režimu. Tedy lze se přímo podívat, co se právě reálně děje a to opět odkudkoliv, kde se dostanete k internetovému připojení (ozák pro mobilní telefony režim LIVE zatím nemá aktivní, důvody jsou stále na straně svižnosti připojení k 3G a 4G telco sítím viz.výše).

Další funkce systému aplikované už v pilotní verzi např. možnost zpřístupnění záznamů vaší ip kamery dalšímu člověku (správa uživatelů), uložení celého dne nebo pouze jediné sekvence vybrané kamery v jednom .zip archivu do vašeho počítače.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.


MDQ0Y2JmOT